Propozice

Pořadatel:

Miroslav Kronika, 503 27 Těchlovice 123

tel. 604 164 390

e-mail: sportem@sportem.info

www.SPORTeM.info, www.kros-hradek.cz

Datum konání: 10. října 2021

Místo konání: Hrádek u Nechanic, areál zámku

Parkování vozidel: Parkoviště u zámku, cca 200 metrů od centra závodu. Pro účastníky závodu zdarma (hlásit obsluze)

Tratě:

Muži, Ženy: 3 míle steeplechase (zhruba 5 km, ve dvou okruzích). Odkaz na záznam trati: https://mapy.cz/s/modotozate.

Děti: 900 yardů (cca 800 metrů)

Povrch: Parkové a lesní cesty, tráva, několik přírodních překážek


Harmonogram:

8,30 - 9,45 hod. Prezentace, přihlášky

10,00 Start děti hromadně

10,30 Start dospělí 3 míle, po jednotlivcích v 15 vteřinových intervalech. Startovní listina s časy startu bude zveřejněna nejpozději 24 hodin před startem

12,15 předpokládané vyhlášení vítězů

Kategorie:

Muži do 39 let (narozeni 1982 a mladší)

Muži 40 let a více (1981 a starší)

Ženy do 39 let (narozeny 1982 a mladší)

Ženy 40 let a více (1981 a starší)

Boys, Girls - předpokládáme hromadný závod dětí na 900 yardů - bude upřesněno

Přihlášky:

a) on-line na stránkách závodu do 8. 10. 2021

b) v den závodu při prezentaci (maximálně bude volných 10 čísel!!!)

Přihláška je platná až po zaplacení vkladu. Kapacita hlavního závodu: 200 startovních čísel

Vklad:

Při zaplacení do 8.10.2021: 200 Kč/startovní číslo (dětský závod 30 Kč)

Platba převodem na účet 2200400104/2010 (FIO banka) (do zprávy pro příjemce uveďte jména platících závodníků s rokem narození). Možno zaplatit za více závodníků najednou.

Vklad zaplacený do 8.10. zahrnuje: Organizace závodu, nápoj v cíli, zdravotní služba, parkování.

Výsledky: Budou zveřejněny na internetu.


Občerstvení: Minimálně 1x během závodu v cíli.

Převlékání: K dispozici bude otevřený přístřešek (případně využijte WC). Úschovna není v plánu.

Upozornění:

Každý startuje na vlastní nebezpečí.

Závod se koná bez omezení zámeckého i lesního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a veškeré dotčené předpisy.

Závod se koná v přírodě a ve šlechtickém sídle, tedy je nutno se podle toho chovat, je zakázáno jakkoli poškozovat životní prostředí.

Osoby mladší 18 let mohou startovat pouze s potvrzením rodičů, příp. trenéra apod.


Covid-19:

Prosíme o dodržování všech aktuálních epidemiologických opatření. V případě omezení veřejných akcí budeme hledat možnost jak závod uskutečnit v aktuálně možné podobě. Pokud bude zakázáno vše, vracíme kompletně veškeré vklady.


Konání závodu je možné díky spolupráci se správou zámku Hrádek u Nechanic a podnikem Lesy České republiky, s.p.