Přihláška

On-line přihláška 2022 - přihlašování bylo ukončeno

Startovní listina - hlavní závod


On-line přihláška 2022 - děti - přihlašování bylo ukončeno

Startovní listina - děti


Přijaté přihlášky jsou aktualizovány průběžně a čísla jsou přidělována až po zaplacení vkladu. Jde o čísla pořadová, pro závod budou startovní čísla nově losována po uzavření přihlášek. Týden nezaplacená přihláška bude smazána, aby se uvolnilo místo pro další zájemce.

Startovní listina hlavního závodu bude zveřejněna nejpozději 24 hodin před startem.