Přihláška


On-line přihláška 2024:

Hlavní závod jednotlivců

Dvojice

Děti


Přijaté přihlášky 2024 - jednotlivci, dvojice, děti

Přijaté přihlášky jsou aktualizovány průběžně a čísla jsou přidělována až po zaplacení vkladu. Jde o čísla pořadová, pro závod budou startovní čísla nově losována po uzavření přihlášek. Týden nezaplacená přihláška bude smazána, aby se uvolnilo místo pro další zájemce.

Startovní listina hlavního závodu bude zveřejněna nejpozději 24 hodin před startem.

Platba registračního poplatku
Platba registračního poplatku